Vietnamese Language Certificate for International Students 17/06/2020 12:00 Hanoi National University of Education (HNUE) is organizing Vietnamese language examination and providing certificates from elementary to intensive levels for international students. The detail schedule is below:
Openning Koica 2.1.2020 04/01/2020 12:00
Thông điệp của Hiệu trưởng 18/12/2019 12:00 Được thành lập ngày 11/10/1951, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tên gọi tắt là HNUE) luôn giữ vị trí đầu ngành, trọng điểm của ngành sư phạm cả nước.

Information

Vietnamese Language Certificate for International Students

Hanoi National University of Education (HNUE) is organizing Vietnamese language examination and providing certificates from elementary to intensive levels for international students. The detail schedule is below:

Liên kết website