THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ


18-12-2019
• Chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài (6 bậc, theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam).
- Thời gian thi cấp chứng chỉ Tiếng Việt A, B, C: 1 tháng 1 lần vào sáng thứ sáu của tuần cuối tháng.
- Lệ phí thi: $160/ học viên
 
Post by: SuperUser Account
18-12-2019

Thông báo