About

Thông điệp của Hiệu trưởng
29/12/2019 03:09:12 SuperUser Account 0 545
Được thành lập ngày 11/10/1951, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tên gọi tắt là HNUE) luôn giữ vị trí đầu ngành, trọng điểm của ngành sư phạm cả nước.
FUNCTIONS – TASKS - RIGHTS
19/12/2019 01:44:51 SuperUser Account 0 100