Học sinh visa


17-12-2019

1. Điều kiện cho học sinh visa

§Học tối thiểu 24 tiết/ 1 tháng
§Thanh toán học phí trước khi làm visa.

 

2. Thủ tục visa cho học sinh

- Để làm visa học sinh, điền thông tin vào các file đình kèm sau:

§Thủ tục xin cấp visa
§Đơn xin nhập học
§Ảnh chụp hộ chiếu

 

Post by: SuperUser Account
17-12-2019