Tiếng Việt trung cấp (Trình độ B + C)


17-12-2019
• 192 tiết học
• 32 bài học (Trình độ B: 16 bài; trình độ C: 16 bài).
• Rèn luyện kĩ năng nghe – nói bằng tiếng Việt trong các môi trường khác nhau; cung cấp kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt ở trình độ trung cấp.
• Trang bị kĩ năng đọc – hiểu các loại văn bản khác nhau bằng tiếng Việt, kĩ năng viết các câu phức hợp, các bài luận với các chủ đề khác nhau.
• Kết thúc khoá học, nghe được các giờ giảng chuyên môn, tham gia được các cuộc trao đổi chuyên ngành, đọc hiểu văn bản chuyên ngành, viết các bài luận dài với nhiều chủ đề.
Post by: SuperUser Account
17-12-2019

Tin mới nhất